Malmö Stad Logotyp

Heleneholms gymnasium

Uppdaterad: 02 juni 2021

Coronaviruset/Covid-19

Heleneholms gymnasium följer ansvariga myndigheters rekommendationer och i nuläget är samtliga våra elever som är friska åter på plats i skolan (eller ute på sin arbetspraktik).

Elevens ansvar

Ingen av oss vill få någon smittspridning på skolan som kan leda till en längre nedstängning. Därför är det av yttersta vikt att alla tar sitt ansvar och hörsammar uppmaningar från kompisar och personal.

Vi har alla ett ansvar för att minska risken för smittspridning.

Vi vill påminna om att vi alla har ett ansvar för att minska risken för smittspridning.

Det är därför viktigt att vi alla fortsätter med att:

  • Stanna hemma om du är sjuk – gör självtest för covid-19
  • Var noggrann med din handhygien
  • Undvik att röra ögon, näsa, mun
  • Hosta/nys i armvecket
  • Försök att vara utomhus om du har rast.
  • Cykla till skolan om du kan

På Folkhälsomyndighetens hemsida och 1177.se finns mer information om hur man ska agera vid sjukdom.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

Läs mer på 1177.selänk till annan webbplats

Lättläst information på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

Frånvaro och sjukanmälan

Eventuell frånvaro registreras/anmäls som vanligt. Se sidan sjukanmälan och frånvaro för mer info.

Vad gäller om en elev är sjuk?

Elever som insjuknar under dagen eller kommer sjuka till skolan kommer att uppmanas att gå hem och utföra covid-19 test via

Vi har gjort en rad insatser för att minimera risken för smittspridning. Det handlar bland annat om att städningen utökas. Det kommer också finnas goda möjligheter till handtvätt med tvål och vatten samt vid behov tillgång till handsprit.

Därutöver kommer vi att arbeta för att större samlingar av personer undviks. Det kan till exempel vara åtgärder så att det inte blir köbildning vid matsalarna samt att provskrivningar hålls i mindre grupper.

Vid behov kan beslut tas om att utöka fjärrundervisningen.