Malmö Stad Logotyp

Heleneholms gymnasium

Uppdaterad: 02 juni 2021

Sjukanmälan och frånvaro

ANMÄLAN FRÅNVARO
Sjukanmälan är obligatorisk.

Tel: 040-684 94 42

INLOGGNING VÅRDNADSHAVARE

Logga in på Dexterlänk till annan webbplats

Sjukanmälan

När du är sjuk ska din vårdnadshavare kontakta din mentor.
Ni kan ringa eller anmäla frånvaro direkt i vårt administrativa system Dexter. I Dexter kan ni även se registrerad närvaro.

Ni kan också ringa Registreringstjänst på Telefon 040-684 94 42.
Är du över 18 år kan du göra sjukanmälan själv.

Frånvaro – rutiner och regler

Giltig frånvaro är frånvaro som är anmäld till skolan eller ledighet som är beviljad av mentor eller rektor i förväg.

Om du är borta från skolan utan att vara sjuk eller ledig, eller utan att någon lärare har sagt ja till det, räknar CSN det som ogiltig frånvaro. Då kan du bli av med studiebidraget.


Ledighet

Längre ledighet beslutas av rektor efter yttrande av mentorn, men endast om det finns särskilda skäl, begäran ska göras skriftligt i båda fallen och lämnas in i god tid.

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan; busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.