Malmö Stad Logotyp

Heleneholms gymnasium

Uppdaterad: 21 maj 2021

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för dig som enskild elev och syftar till att du ska kunna bli behörig till ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program.

Individuellt alternativ kan även vända sig till dig som saknar kunskaper för att kunna tillgodogöra dig en gymnasieutbildning, och därför behöver en mer allmänt inriktad utbildning.

Om det finns synnerliga skäl kan även elever som är behöriga till ett nationellt program antas till individuellt alternativ. Utbildningen står inte öppen för elever som är behöriga till språkintroduktion.


Individuellt alternativ – Behörighetsgivande

Utbildningen riktar sig till dig som tidigare har läst på grundskolan, eller något annat introduktionsprogram och som har fått ihop 40 poäng eller högre (betygspoängen är ett riktmärke och avvikelser kommer att förekomma som utgår från individuella behov).

Målsättningen är att du ska bli behörig till ett nationellt program. Utbildningen kan därmed även vända sig till dig som är behörig till ett yrkesprogram, men som har som mål att gå ett högskoleförberedande program.

Individuellt alternativ – Svenska som andraspråk

Om du som nyanländ har studerat fyra år i svensk skola behöver du söka dig från språkintroduktionen till en annan utbildning. Om du befinner dig på grundläggande nivå i svenska som andraspråk kan du söka denna utbildning där du utmanas i svenska och andra behörighetsgivande ämnen.

Foto: Frasse Franzén & Freddy Billqvist